Khay trồng cây ăn trái AUTOPOT

750,000

Cây sinh trưởng liên tục

Thích ứng nhiều loại cây

Không cần chăm sóc thường xuyên

không cần điện năng

Thân thiện với môi trường

Danh mục: