0932.600.899

Combo 6 món vật tư thủy canh

785.000 700.000

 1 cặp dinh dưỡng cho cây ăn lá
 100 Viên nén ươm hạt xơ dừa
 100 Rọ nhựa
 1 Bút đó TDS chuyên dụng
 1 bộ hẹn giờ
 1 Máy bơm chuyên dụng