0932.600.899

Dung dịch thủy canh Hydro Umat F cho cây ăn quả

90.000

Sử dụng dễ dàng, pha chế đơn giản theo hướng dẫn

Cung cấp dinh dưỡng cho các loại củ quả trồng theo thủy canh