0932.600.899

Hạt giống xà lách chịu nhiệt MUIR

  • Nguồn Gốc: Johnny’s – Mỹ
  • Tỉ lệ nảy mầm : 85 – 90 %
  • Thời gian nảy mầm: 5 – 7 ngày
  • Thời gian thu hoạch: 50 ngày
  • Năng suất: Có thể đạt 150 – 200gr/ cây
  • Hình thức trồng: Phù hợp trồng thủy canh và thổ canh, khí canh. Trong nhà kính hoặc ngoài trời.
Danh mục: