0932.600.899

Combo dinh dưỡng & 5 loại hạt giống thủy canh

  • 1 cặp dinh dưỡng thủy canh HydroUmat V cho rau ăn lá
  • Hạt giống cải ngọt ăn bông Trang Nông
  • Hạt giống cải bẹ xanh mỡ Trang Nông
  • Hạt giống rau muống Trang Nông
  • Hạt giống rau dền đỏ Trang Nông
  • Hạt giống cải bẹ trắng F1-Pakuchoi, Asian Delight Nông Trang

 

Danh mục: